Siatka do belowania – polietylenowa siatka do belowania nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Służy do owijania bel siana, słomy, kiszonki oraz rozdrobnionych pokosów (słomy, kukurydzy, rzepaku itd.) do okrągłych balotów. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod zbioru żniw, ich przechowywania i transportu. Do korzyści wynikających ze stosowania siatki zaliczyć można:

ograniczenie do minimum strat przy zbiorach i owijaniu w bele,

precyzyjne i ścisłe belowania oraz równomierna powierzchnia beli,

wykorzystywanie nawet rozdrobnionych pokosów.