1 września 2012r. Firma MAJMEX została nagrodzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby za XX-letni wkład pracy w unowocześnianie i rozwój polskiego rolnictwa na terenie województwa śląskiego.

Otrzymaliśmy również listy gratulacyjne od Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz od Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Serdecznie dziękujemy!